Контактні телефони для луганських студентів СНУ ім. В. Даля


ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І ФІНАНСІВ
Кафедра банківської справи і фінансової безпеки (050)-254-23-30
Кафедра економіки підприємства (095)-853-88-23
Кафедра міжнародної економіки (050)-558-15-03
Кафедра обліку і аудиту (050)-561-04-53
Кафедра оподаткування (050)-278-27-59, (067)-142-36-05
Кафедра туризму та готельного господарства (050)-939-74-49
Кафедра фінансів (095)-43-36-011, (050)-699-00-47, (050)-690-45-68

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра комп’ютерних систем та мереж (095)-420-00-49, (050)-326-25-56
Кафедра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій (066)-722-81-12
Кафедра системної інженерії (050)-718-33-44
Кафедра прикладної математики (098)-789-20-71
Кафедра інформатики (050)-636-33-39, (068)-916-68-15
Кафедра соціальної інформатики
Кафедра математичного аналізу (050)-221 4447
Кафедра безпеки інформаційних систем (063)-386-64-24

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ
Кафедра транспортних систем (050)-475-91-31
Кафедра орг-ції перевезень і упр-ня на залізн-му транспорті (050)-535-49-63, (095)-618-04-99
Кафедра комп’ютерних технологій на промисловому і міському транспорті (050)-745-36-30
Кафедра автоніки та управління на транспорті (050)-913-82-28
Кафедра залізничного транспорту (050)-578-47-01
Кафедра автомобілів (050) 745-36-30
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності (050)-757-28-81

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ
(050)-913-36-84
Кафедра економічної кібернетики
Кафедра управління проектами та прикладної статистики
Кафедра управління персоналом і економічної теорії
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту та економічної безпеки
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра адміністрування

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ
Кафедра проблем людини і філософії здоров’я  – (066)-447-25-35
Кафедра психології (095)-324-16-73, (050)-730-30-39
Кафедра світової філософії та естетики –  (050)-286-80-79
Кафедра соціальної та практичної психології (050)-986-75-37, (066)-723-25-28
Кафедра фізичного виховання – (066)-031-81-75
Кафедра філософії культури і культурології – (050)-948-09-62; (095)-397-88-08

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
(050)-626-91-92, (050)-622-27-00
Кафедра архівознавства та суспільно-правових наук
Кафедра всесвітньої історії та міжнародного права
Кафедра господарчого права
Кафедра історії України
Кафедра конституційного права
Кафедра правознавства

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Кафедра гідрометеорології 
Кафедра екології (067)-315-65-71, (06452) 2-90-14 (деканат факультету Хімічної інженерії), (050) 747-55-81 (Заїка Раїса Григорівна, декан факультету ХІ)
Кафедра прикладної фізики (066)-082-95-83
Кафедра фізики (095)-533-23-97
Кафедра хімії (050)-422-61-19

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(063)-297-52-27, (066)-279-70-37
Кафедра журналістики (098)-60-69-462
Кафедра менеджменту соціального забезпечення
Кафедра політології та міжнародних відносин 0502182630, 0961360632, 0660670932
Кафедра соціальної роботи
Кафедра соціології

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
(050)-475-94-27, (095)-573-79-77, (097)-631-23-12
Кафедра електротехнічних систем електроспоживання
Кафедра електромеханіки
Кафедра мікро- та наноелектроніки
Кафедра приладів
Кафедра метрології (095)-472-85-66

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ
Кафедра технології машинобудування та інж-го консалтингу (095)-310-26-05, (093)-569-75-50
Кафедра обробки металів тиском і зварювання (095)521-67-76
Кафедра промислового та художнього литва (050)-619-16-01
Кафедра гідро газодинаміки (050)-935-05-85
Кафедра матеріалознавства (095)-227-27-62

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА
Кафедра процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства (050)-568-41-52, (096)-381-64-30
Кафедра обладнання електронної промисловості (066)-677-72-45
Кафедра легкої і харчової промисловості (050)-911-96-27, (066)-935-37-32
Кафедра підйомно-транспортної техніки (050) 328-80-78
Кафедра графічного та комп’ютерного моделювання (097)-368-78-38

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
(095)-164-13-40, (093)-03-49-670, (095)-519-39-59
Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін
Кафедра іноземних мов
Кафедра комп’ютерних наук (050)-753-46-01
Кафедра міського будівництва та господарства (095)-371-90-59

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра англійської мови (050)-849-15-78
Кафедра педагогіки (099)-052-05-13
Кафедра практики іноземних мов (050)-812-19-62
Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов (050)-142-66-52
Кафедра української мови та літератури (050)-180-07-40

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
(099)-011-98-06

КОЛЕДЖ УНІВЕРСИТЕТУ
(095)-824-51-35

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

+380666452755

+380682440265

+380666357071