Наказ ректора “Про діяльність СНУ ім. В. Даля в м.Сєвєродонецьк та надання права підпису фінансових документів в 2014/15 н.р.” від 03.09.2014 №26


В період до припинення бойових дій у м. Луганську для забезпечення життя й здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля з 01.09.2014р. переведено до м. Сєвєродонецьк Луганської області, де розташовано один з структурних підрозділів університету – Технологічний інститут (пр. Радянський, № 59-а, http://sti.snu.edu.ua, e-mail: uni.snu.edu@gmail.com, тел. (06542)-4-03-42). З метою забезпечення переказу грошових платежів з рахунків університету, проведення фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та здачі фінансової звітності в 2014/15 навчальному році

НАКАЗУЮ:

1. Для повноцінного забезпечення освітньої діяльності в 2014/15 н.р. СНУ ім. В. Даля на базі Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк, Луганської обл.), зокрема конституційного права на заробітну плату та стипендію (ч. 4 ст. 43 Конституції України), надати право першого підпису бухгалтерських документів, що слугують підставою для переказу грошових коштів з рахунків університету Голубенку Олександру Леонідовичу – ректору університету, Бойку Григорію Олексійовичу – вченому секретарю Вченої Ради університету.

2. Надати право першого підпису інших бухгалтерських документів, фінансових звітів, бухгалтерських балансів, наказів, відомостей заробітної плати, кошторисів доходів і видатків, штатного розпису університету і його структурних підрозділів та низки документів, необхідних для забезпечення діяльності університету – ректору Голубенку Олександру Леонідовичу, першому проректору Дядичеву Валерію Владиславовичу, проректорам Осеніну Юрію Івановичу, Бузько Ірині Романівні, Щедровій Галині Петрівні, Тюлєнєву Геннадію Дмитривичу.

3. Надати право другого підпису бухгалтерських документів, що слугують підставою для переказу грошових коштів з рахунків університету Бєлоусовій Любові Іванівні – головному бухгалтеру університету, Тороповій Ірині Миколаївні – заступнику головного бухгалтера, Лаптевій Валерії Михайлівні – провідному бухгалтеру.

4. Надати право другого підпису бухгалтерських документів, фінансових звітів, бухгалтерських балансів, відомостей заробітної плати, кошторисів доходів і видатків, шатного розпису університету і його структурних доходів і видатків, штатного розпису університету і його структурних підрозділів головному бухгалтеру університету Бєлоусовій Любові Іванівні та його заступникам – Тороповій Ірині Миколаївні, Козаченковій Тетяні Миколаївні, Івченко Жані Михайлівні, Мовлян Ірині Петрівні.

5. Надати Поркуян Ользі Вікторівні – директору Сєвєродонецького технологічного інституту СНУ ім. В. Даля в період функціонування університету на базі СТІ тимчасове право підпису документів тощо:

– організації та проведення навчального процесу за дистанційною формою навчання, оперативних та гнучких коректив в організації та графіку навчального процесу університету;

– нормалізації роботи в життєдіяльності університету на базі Сєвєродонецького інститут СНУ ім. В. Даля в частині реєстрації наказів, листів, відомостей, довідок, заповнення трудових книжок та інших документів;

– надання відпусток, переведення або звільнення робітників університету або студентів у встановленому законом порядку.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Ректор О.Л. Голубенко

03 вересня 2014р.,
м. Сєвєродонецьк
№26