Розпорядження 11.09.2014 №34 “Щодо організації дистанційоного навчання”


За результатами обговорення доповіді Шаповалової Т.В., – керівника Центру дистанційного навчання СНУ ім. В.Даля – на оперативній нараді, що проведено одночасно у двох містах (модератор у м. Київ – О.Л. Голубенко, у м.Сєвєродонецьк – О.В. Поркуян) і де було розглянуто питання організації дистанційного навчання, необхідно:

1. Завідувачам кафедр до 15 вересня надати по 2-5 курсах списки студентів, які приступають до навчання.

2. Кожному викладачу до 17.09.2014р. розробити і надати на затвердження проект індивідуального плану роботи на 2014-2015 навчальний рік по діючій формі з урахуванням модульної системи викладання дисциплін відповідно до наказу ректора №25 від 29.08.2014 р.
3. Керівникам структурних підрозділів (директорам, деканам) і завідувачам кафедр до 20.09.2014р.:
3.1. Розробити на кафедрах відомості навчальних доручень викладачів по кожній дисципліні на осінній семестр 2014-2015 навчального року.
3.2. Для отримання ключів доступу до системи дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля Moodlе сформувати списки викладачів із указанням прізвища, ім’я, по батькові, електронної адреси та подати на реєстрацію за електронною адресою директору Центру дистанційного навчання Шаповаловій Т.В. на адресу: gg39358@gmail.com .
4. Затвердити відповідальних осіб за інформаційне забезпечення дистанційного навчання по кожному структурному підрозділу (для скорочення інформації список осіб не наводиться; це, як правило – керівник відповідного структурного підрозділу, або, як виняток – співробітник, назначений керівником).
5. Інформацію по зазначеним пунктам до 22.09.2014 надіслати керівнику Центру управління та інформаційного забезпечення СНУ ім. В. Даля Поркуян О.В. на електронну адресу: sti@sti.lg.ua
6. Довести до відома всіх співробітників університету СНУ ім. В. Даля зазначену вище інформацію шляхом розміщення її на сайтах університету snu.lg.ua , sti.lg.ua , а також персональної розсилки по електронним адресам керівникам підрозділів всіх рівнів.

Керівник
Центру управління та
інформаційного забезпечення Поркуян О.В.
СНУ ім.В.Даля