Наказ ректора 1.10.2014 №36 “Щодо вдосконалення освітнього процесу”


Згідно наказу № 25 з 1 вересня 2014 року почався новий навчальний рік для студентів 2 – 5-го курсів з перенесенням освітньої діяльності (відповідно наявній ліцензії та сертифікатів про акредитацію) з Луганська до міст Сєвєродонецьк та Рубіжне, у яких розташовані відокремлені інститути СНУ ім. В.Даля. У вересні було організовано прийом на 1 курс та продовжувався процес реалізації очно-дистанційної концепції освітньої діяльності. Для вдосконалення дистанційного спілкування учасників навчального процесу були видані необхідні розпорядчі документи, було також завершено прийом на 1 курс. У зв’язку з початком занять з 1 жовтня для студентів всіх курсів, а також з метою оптимізації організаційної структури університету та впорядкування роботи кафедр, факультетів, інститутів

НАКАЗУЮ:

1. Встановити, що до завершення збройного конфлікту на території м. Луганськ освітня діяльність Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за всіма формами навчання (згідно з наявними ліцензіями на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) буде продовжуватися у м. Сєвєродонецьк та м. Рубіжне на базі Технологічного інституту та Інституту хімічних технологій відповідно. Зокрема:

1.1. Освітня діяльність за напрямками підготовки «екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та «гідрометеорологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та відповідними спеціальностями «екологія та охорона навколишнього середовища» та «гідрологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» (згідно з наявними ліцензіями на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) буде проводитись на базі кафедри «Технологія неорганічних речовин та екологія» Сєвєродонецького Технологічного інституту.
1.2. Освітня діяльність за напрямками підготовки «прикладна фізика» та «фізика» та відповідними спеціальностями «прикладна фізика (за галузями використання)» та «фізика (за напрямами)» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» (згідно з наявними ліцензіями на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) буде проводитись на базі кафедри «Загальна фізика та технічна механіка» Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне).
1.3. Освітня діяльність за напрямками підготовки «інженерна механіка», «інженерне матеріалознавство» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та відповідними спеціальностями «технологія машинобудування», «прикладне матеріалознавство», «композиційні та порошкові матеріали, покриття» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» (згідно з наявними ліцензіями університету на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) буде проводитись на базі кафедри «Обладнання хімічних підприємств» Сєвєродонецького Технологічного інституту.
1.4. Освітня діяльність за напрямками підготовки «метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «метрологія, стандартизація та сертифікація», «приладобудування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та відповідними спеціальностями «метрологія та вимірювальна техніка», «прилади і системи екологічного моніторингу», «прилади і системи неруйнівного контролю», «медичні прилади і системи», «якість, стандартизація та сертифікація» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» (згідно з наявними ліцензіями університету на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) буде проводитись на базі кафедри «Комп’ютерно-інтегровані системи управління» Сєвєродонецького Технологічного інституту.
1.5. Освітня діяльність за напрямком підготовки «мікро- та наноелектроніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та відповідною спеціальністю «мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», «магістр» (згідно з наявними ліцензіями університету на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) буде проводитись на базі кафедри «Радіоелектронні апарати» Сєвєродонецього Технологічного інституту.
1.6. Усі викладачі, аспіранти (докторанти), що ведуть підготовку фахівців за вищезазначеними напрямками підготовки (спеціальностями) і які не звільнилися за власним бажанням, мають приступити до виконання своїх обов’язків у складі кафедр:
– кафедра екології, кафедра гідрометеорології – у складі кафедри технології неорганічних речовин та екології Сєвєродонецького Технологічного інституту;
– кафедра фізики, кафедра прикладної фізики ¬ – у складі кафедри загальної фізики та технічної механіки» Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне);
– кафедра технології машинобудування та інженерного консалтингу, а також кафедра матеріалознавства – у складі кафедри обладнання хімічних підприємств Сєвєродонецького Технологічного інституту;
– кафедра метрології, кафедра приладів – у складі кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління Сєвєродонецього Технологічного інституту.
– кафедра мікро- та наноелектроніки – у складі кафедри радіоелектронних апаратів Сєвєродонецького Технологічного інституту.
1.7. Завідувачам кафедр технології неорганічних речовин та екології Сєвєродонецького Технологічного інституту, загальної фізики та технічної механіки Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне), обладнання хімічних підприємств Сєвєродонецького Технологічного інституту, комп’ютерно-інтегрованих систем управління Сєвєродонецького Технологічного інституту, внести зазначених у п.1.6 співробітників до штатного розкладу кафедр та табелю відпрацьованого часу.

2. Внести наступні зміни у структуру університету:

2.1. На зміну п.3.3 наказу № 32 від 23.09.14:
– створити факультет машинознавства та електромеханіки на базі факультету електромеханіки, інженерної механіки та факультету машинознавства у складі кафедр:
– процесів обробки матеріалів, верстатів та інструментів;
– двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства;
– легкої і харчової промисловості;
– обладнання електронної промисловості;
– підйомно-транспортної техніки;
– електромеханіки;
– гідрогазодинаміки.
– створити інститут економіки та управління на базі інституту економіки і фінансів та інституту управління у складі кафедр:
– міжнародної економіки;
– обліку і аудиту;
– оподаткування;
– туризму та готельного господарства;
– економіки підприємства;
– банківської справи;
– фінансів;
– управління персоналом і економічної теорії;
– економічної кібернетики;
– управління проектами та прикладної статистики;
– маркетингу;
– менеджменту та економічної безпеки;
– менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
– адміністрування.
2.2. Вивести кафедру міського будівництва та господарства зі складу міжнародного факультету та включити її до складу інституту транспорту і логістики.
2.3. Включити до складу інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій кафедру графічного та комп’ютерного моделювання.
2.4. З урахуванням зазначених змін кафедру обладнання хімічних підприємств Сєвєродонецького Технологічного інституту перейменувати на кафедру машинобудування та обладнання виробництв, кафедру комп’ютерно-інтегрованих систем управління Сєвєродонецького Технологічного інституту – на кафедру комп’ютерно-інтегрованих систем контролю та управління, кафедру вищої і прикладної математики Сєвєродонецького Технологічного інституту – на кафедру математики, інформатики та фізики.
2.5. Створити:
– у складі інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій кафедру кібернетики та комп’ютерних систем на базі кафедр комп’ютерних наук, комп’ютерних систем та мереж, автоматизації технологічних процесів і виробництв;
– у складі факультету машинознавства кафедру ливарного виробництва, матеріалообробки та зварювання на базі кафедри обробки металів тиском і зварювання та кафедри промислового і художнього литва;
– у складі інституту транспорту і логістики кафедру логістичного управління та безпеки руху на транспорті на базі кафедри організації перевезень та управління на залізничному транспорті та кафедри автомобілів.
2.6. Призначити виконуючим обов’язки:
– декана факультету машинознавства та електромеханіки д.т.н., проф. Соколова В.І.;
– директора інституту економіки та управління, завідувача кафедри економіки підприємства к.е.н., доц. Галгаша Р.А.;
– завідувача кафедри маркетингу к.е.н., доц. Салогубову В.М.;
– завідувача кафедри іноземних мов к.п.н., доц. Крамаренко М.Л.;
– завідувача кафедри кібернетики та комп’ютерних систем д.т.н., проф. Марченка Д.М.;
– завідувача кафедри ливарного виробництва, матеріалообробки та зварювання к.т.н., доц. Жидкова А.Б.;
– завідувача кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті д.т.н., проф. Чернецьку-Білецьку Н.Б.;
– графічного та комп’ютерного моделювання к.т.н., доц. Сергієнко О.В.

3. Організувати та забезпечити діяльність додатково до чотирьох постійно діючих факультетів у Сєвєродонецьку (декани Заіка Р.Г. та Барбарук В.М.) та Рубіжному (декани Шабрацький В.І та Галстян А.Г.) ще п’яти факультетів: міжнародного факультету, факультету машинознавства та електромеханіки, інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій, інститут економіки та управління, інституту транспорту і логістики.
Декану міжнародного факультету Харченку Є.І., декану факультету машинознавства та електромеханіки Соколову В.І., директору інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій Марченку Д.М., директору інституту економіки та управління Галгашу Р.А., директору інституту транспорту і логістики Чернецькій-Білецькій Н.Б. забезпечити:

– організацію освітньої діяльності підпорядкованих структурних підрозділів у режимі денної, заочної (дистанційної) форм навчання;
– оперативне вирішення всіх питань пов’язаних з початком нового 2014/2015 навчального року;
– інформування співробітників і студентів з усіх питань, що стосуються організації освітнього процесу, забезпечення місць у гуртожитку;
– наявність всіх документів, що регламентують організаційну роботу своїх підрозділів.

4. Керівникам інших трьох інститутів (інститут юриспруденції та міжнародного права – в.о. Арсєнт’єва О.С., інститут філософії і психології – Суханцева В.К., навчально-науковий інститут праці та соціальних технологій – Шаповалова Т.В.) та філологічного факультету (Крсек О. Є.) СНУ ім. В.Даля забезпечити роботу в осінньому семестрі в режимі заочної (дистанційної) форми навчання.

5. Керівникам відповідних підрозділів здійснити переведення або зарахування студентів з одночасною передачею кількості місць державного замовлення для кожного року за зазначеними напрямами та спеціальностями.

6. Керівникам усіх структурних підрозділів приділити більше уваги дистанційній формі навчання. Особливу увагу приділити контролю та обліку робочого часу викладачів та співробітників з щомісячним наданням табелів завідувачами кафедр, підготувати переводні накази, впорядкувати штатний розклад та індивідуальні плани викладачів.

7. Проректору Осеніну Ю.І:

7.1. Завершити роботу щодо прийому до аспірантури та докторантури університету;
7.2. Організувати впорядкування роботи спеціалізованих вчених рад.

8. Проректору Бузько І.Р. організувати в оперативному порядку налагодження функціонування дистанційної форми навчання, надання ключів доступу учасників освітнього процесу до інформаційно-методичної бази даних системи Moodle.

9. Проректору Щедровій Г.П.:

9.1. Налагодити та підняти рівень виховної роботи серед учасників навчально-виховного процесу;
9.2. Забезпечити роз’яснювальну роботу щодо підвищення іміджевої політики та позиціонування університету в Україні та закордоном.

10. Проректору Федорову А.Ю. впорядкувати організаційно-господарчі питання щодо розміщення викладачів та студентів.

11. Головному бухгалтеру Бєлоусовій Л.І. забезпечити:

11.1. Виконання всіх зобов’язань перед Держказначейством щодо оформлення заробітної плати та стипендій, які не були виплачені за попередній період;
11.2. Нарахування зарплати за вересень у відповідності до табелів обліку робочого часу працівникам університету, які приступили до роботи;
11.3. Щомісячне надання необхідної документації щодо виплат заробітної плати та стипендій до Держказначейства та налагодження подальшої її стабільної виплати.

12. Начальнику планово-фінансового відділу Тороповій I.М. та головним бухгалтерам Технологічного інституту та Інституту хімічних технологій внести зміни до кошторисів та впорядкувати штатний розклад університету з урахуванням даного наказу.

13. Керівнику оперативного центру управління та інформаційного забезпечення проф. Поркуян О.В. під розпис або через персональні e-mail-адреси ознайомити з цим наказом керівників усіх рівнів та розмістити на сайті університету snu.lg.ua.

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Марченка Д.М.

Ректор О.Л. Голубенко