Розпорядження 01.10.2014 р. №42 “Щодо формування дистанційних курсів дисциплін в системі MOODLE”


На виконання наказів ректора університету № 25 від 29.08.2014 р. та № 32 від 23.09 2014 р., з метою підвищення якості організації навчального процесу із застосуванням технологій дистанційної освіти та впорядкованого надання студентам паролів доступу до системи MOODLE необхідно:

1. Підготувати та надати до Центру дистанційного навчання за електронною адресою gg39358@gmail.com інформацію за формою, що додається. Відповідальні: завідувачі кафедр, строк до 06.10.2014 р.
2. Викладачам кафедр завершити формування дистанційних курсів дисциплін в системі MOODLE.
Відповідальні: завідувачі кафедр, строк до 06.10.2014 р.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на директора Центру дистанційного навчання університету Шаповалову Т.В.

Проректор І.Р. Бузько