Наказ ректора “Щодо вдосконалення освітнього процесу ” №40 від 15.10.2014


Щодо вдосконалення освітнього процесу

До завершення збройного конфлікту на території м. Луганськ Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля з 01.09.2014р проводить свою освітню діяльність (згідно з наявною ліцензією на освітню діяльність та сертифікатами про акредитацію) на базі Технологічного інституту в м. Сєвєродонецьк. Особливо важливим при цьому є переведення частини учбового процесу на дистанційну форму навчання згідно рішення Вченої ради СНУ ім. В. Даля від 29.08.2014р.
У сучасних умовах роботи основним засобом реалізації дистанційного навчання є система Moodle, яка розміщена за допомогою хостингу “Hostinger” за адресою http://moodlesnu.esy.es/ (далі система Moodle). Інформаційно-методична база забезпечення навчального процесу Університета, що розміщена на цій платформі, є власністю Університету, і на неї розповсюджуються всі норми авторських прав та прав інтелектуальної власності. Також система Moodle, як і сайт Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (http://snu.lg.ua ) є особливо важливими освітніми сервісами Університету, до яких висуваються підвищенні вимоги з експлуатації, інформаційної безпеки та адміністрування.
Останнім часом університетська система Moodle впорядкована і повністю вже працює в експлуатаційному режимі, її ресурсні можливості збільшені майже на 800 дистанційних курсів навчання і продовжується її наповнення. Проте перший досвід використання показав наявність «вузьких» ланок, що потребують удосконалення. В першу чергу, до них відноситься вертикаль управління та особиста відповідальність керівників структурних підрозділів, завідуючих кафедрами.
З метою подальшого вдосконалення організації навчального процесу за дистанційною формою навчання, забезпечення стабільності, моніторингу, документованості та стійкості експлуатації системи Moodle

Н А К А З У Ю:

1. Для налагодження роботи за певними напрямами підготовки фахівців, забезпечення ефективного функціонування системи Moodle з цих напрямків, підвищення персональної відповідальності керівників кафедр та структурних підрозділів:

1.1. Приєднати:
– кафедру матеріалознавства та кафедру хімії до кафедри легкої і харчової промисловості;
– кафедру гідрометеорології до кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності;
– кафедру соціальної роботи до кафедри менеджменту соціального забезпечення;
– кафедру архівознавства та суспільно-правових наук до кафедри конституційного права;
– кафедру історії України до кафедри всесвітньої історії;
– кафедру екології базового університету до кафедри технології неорганічних речовин та екології технологічного інституту;
– кафедру фізичного виховання до кафедри здоров’я людини.

1.2. Створити:
– кафедру фізики та електроніки на базі кафедри обладнання електронної промисловості, кафедри фізики, кафедри прикладної фізики, кафедри мікро- та наноелектроніки;
– кафедру здоров’я людини та фізичного виховання на базі кафедри фізичного виховання та кафедри філософії здоров’я та проблем людини;
– кафедру світової філософії та теології на базі кафедри прикладної філософії та теології й світової філософії та естетики.

1.3. Перейменувати:
– кафедру технології машинобудування та інженерного консалтингу у кафедру технологій комп’ютеризованого машинобудування;
– кафедру вищої та прикладної математики технологічного інституту в кафедру математики, інформатики та фізики.

1.4. Включити:
до складу факультету машинознавства та електромеханіки:
– кафедру метрології та приладів;
– кафедру фізики та електроніки.
до складу інституту комп’ютерних систем та інформаційних технологій:
– кафедру технологій комп’ютеризованого машинобудування;
до складу навчально-наукового інституту праці та соціальних технологій кафедру військової підготовки.

1.5. Призначити виконувачем обов’язки:
– завідувача кафедри фізики та електроніки к.фіз-мат.н., доц. Чернікова М.Г.;
– завідувача кафедри технологій комп’ютеризованого машинобудування к.т.н., доц. Воронцова Б.С.;
– завідувача кафедри здоров’я людини та фізичного виховання, д.психол.н., проф. Соловьйова О.В.

2. Покласти на першого проректора Марченка Д.М. відповідальність за координацію та управління впровадженням та супроводом програмного та інформаційного забезпечення системи електронного навчання Moodle в Університеті.

3. Керівнику центру дистанційного навчання Шаповаловій Т.В.:
– надати права головного адміністратора хостингом провайдера “Hostinger”, де розгорнута система Moodle, а також права адміністратора безпосередньо в системі Moodle заступнику директора з навчальної та методичної роботи Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) к.т.н, доц. Брежнєву О.М.
Строк: 18.10.2014р.
– завершити створення глобальних академічних груп у базі Moodle, надання студентам індивідуальних логінів і паролів з автоматичною відправкою їх на електронні адреси студентів.
Строк: до 01.11.2014р.
– організувати роботу «гарячого консультаційного пункту» для викладачів з питань створення і технології розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін на платформі Moodle у дистанційній формі.
Строк: до 20.10.2014р.

4. Директорам інститутів, деканам факультетів представити керівнику Центру дистанційного навчання остаточні списки академічних груп із зазначенням електронних адрес студентів.
Строк: до 25.10.2014р.

5. Завідуючим кафедрами завершити розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедр в базі системи Moodle Університету за наступними етапами:
1-ий етап – 50% дисциплін – строк – до 25.10.2014р.
2-ий етап – 75% дисциплін – строк – до 01.11.2014р.
3-ій етап – 95% дисциплін – строк – до 10.11.2014р.

6. Начальнику відділу інформаційних технологій Митрохіну С.О. організувати роботу з розробки комплексної системи організації навчального процесу в системі Moodle з використанням блоку «Деканат».

7. Затвердити наступних відповідальних за розміщення навчально-методичних матеріалів дисциплін кафедр у базі системи Moodle Університету:

Структурний підрозділ Керівник E-mail, контактний телефон

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ К.е.н., доц. Галгаш Р.А. galgash@mail.ru
050 913 36 84
Кафедра міжнародної економіки Д.е.н., проф. Бузько І.Р. buzko2006@yandex.ru
050 254 22 82
Кафедра управління проектами та прикладної статистики Д.т.н., проф. Рач В.А. valentine.rach@i.ua
095 681 79 14
Кафедра обліку і аудиту Д.е.н., проф. Чиж В.І. vera-chizh@yandex.ru
050 132 90 80
Кафедра оподаткування Д.е.н., проф. Калінеску Т.В. t.calinescu@mail.ru
050 476 87 32
Кафедра фінансів Д.е.н., проф. Костирко Л.А. lid_kost@mail.ru
050 683 14 85
Кафедра економічної кібернетики Д.т.н., проф. Рамазанов С.К. SRamazanov@i.ua
050 473 47 11
Кафедра адміністрування Д.е.н., проф. Надьон Г.О. nadyon@mail.ru
050 476 46 27
Кафедра управління персоналом і економічної теорії Д.е.н., проф. Чернявська Є.І. ink@poisk.lg.ua
050 607 46 43
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Д.е.н., проф. Воронкова А.Е. voronkovaalla@yandex.com
050 625 08 17
Кафедра менеджменту та економічної безпеки Д.е.н., проф. Козаченко Г.В. avkozachenko@yandex.ru
095 324 16 73
Кафедра економіки підприємства К.е.н., доц. Кривуля П.В. rivu@ro.ru
050 155 11 34
Кафедра туризму та готельного господарства К.е.н., доц. Зеленко О.О. zelenko@i.ua
050 939 74 49
Кафедра маркетингу К.е.н., доц. Івченко Є.А. ivchenkoevg@mail.ru
050 920 33 73
Кафедра банківської справи Ст. викл. Тищенко В.В. dr_vlad@ukr.net
050 254 23 30

ІНСТИТУТ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА К.ю.н., доц. Арсентьєва О.С. ars-L@maiL.ru
050 626 91 92
Кафедра господарчого права Д.ю.н., проф. Шаповалова О.В. gg39358@gmail.com
066 865 15 86
Кафедра конституційного права та архівознавства Д.і.н., проф. Довжук І.В. Arhiv2001@mail.ru
063 400 12 46
Кафедра правознавства К.ю.н., доц. Арсентьєва О.С. ars-L@maiL.ru
050 626 91 92
Кафедра всесвітньої історії та історії України Д.і.н., проф. Михайлюк В.П. Vital_mih@ukr.net
050 543 57 94

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ К.е.н., доц. Шаповалова Т.В. gg39358@gmail.com
066 865 15 86
Кафедра політології та міжнародних відносин Д.політ.н., проф. Щедрова Г.П. galinashed@gmail.com
050 254 22 80
Кафедра соціології Д.соц.н., проф. Нагорний Б.Г. pilipenko_irina_@mail.ru
050 699 00 80
Кафедра журналістики К.філол.н., доц. Кошман І.М. iryna-koshman@ukr.net
098 606 94 62
Кафедра менеджменту соціального забезпечення К.е.н., доц. Шаповалова Т.В. gg39358@gmail.com
066 865 15 86
Кафедра військової підготовки К.філос. наук., п-к. Стороженко І.Д. ids57@rambler.ru
050 530 89 13

ІНСТИТУТ ТРАНСПОРТУ І ЛОГІСТИКИ Д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б. cherneckaya_nb@mail.ru
050 745 36 30
Кафедра транспортних систем К.т.н., доц. Кічкіна О.І. ki4kinaOI@ukr.net
050 475 91 31
Кафедра залізничного транспорту К.т.н., доц. Могила В.І. vimogila2@icloud.com
050 578 47 01
Кафедра логістичного
управління та безпеки руху на транспорті Д.т.н., проф. Чернецька-Білецька Н.Б. cherneckaya_nb@mail.ru
050 745 36 30
Кафедра автоніки та управління на транспорті Д.т.н., проф. Кравченко О.П. til-task@yandex.ru
050 913 82 28
Кафедра міського будівництва та господарства Д.т.н., проф. Руденко Н.М. amundsen-scott@ukr.net
095 371 90 59
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності Д.т.н., проф. Касьянов М.А. Kasyanov_n_a@ukr.net
050 913 11 06

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ І ПСИХОЛОГІЇ Д.філос.н., проф. Суханцева В.К. olg-zador@yandex.ua
050 986 75 37
Кафедра філософії культури і культурології Д.філос.н., проф. Воєводін О.П. voevodin.47@mail.ru
050 948 09 62
Кафедра психології Д.психол.н., доц. Бохонкова Ю.О. lev-18@inbox.ru
050 730 30 39
Кафедра соціальної та практичної психології Д. психол.н., проф. Завацька Н.Є. zavadski65@mail.ru
066 723 25 28
Кафедра світової філософії та естетики Д.філос.н., проф. Суханцева В.К. olg-zador@yandex.ua
050 986 75 37
Кафедра здоров’я людини та фізичного виховання Д. психол.н., проф. Соловьйов О.В. oleg@iws.com.ua
050 425 99 24

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ І ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Д.т.н., проф. Марченко Д.М. marchenko_d_n@mail.ru
050 614 03 30
Кафедра соціальної інформатики та безпеки інформаційних систем Д.пед.н., проф. Чурсін М.М. Chursin2N@i.ua
050 758 16 36
Кафедра інформатики Д.е.н., проф. Даніч В.М. dvn947@rambler.ru
050 636 33 39
Кафедра кібернетики та комп’ютерних систем Д.т.н., проф. Марченко Д.М. mettiltd@mail.ru
050 326 25 56
Кафедра математичного аналізу Д.т.н., проф. Арлінський Ю.М. Yury.arlinskii@gmail.com
050 221 44 47
Кафедра системної інженерії К.т.н., доц. Жаріков Е.В. zharikov.eduard@hotmail.com
050 244 16 01
Кафедра технологій комп’ютеризованого машинобудування К.т.н., доц. Воронцов Б.С. voronts@gmail.com
095 310 26 05
Кафедра прикладної математики К.т.н., доц. Кучма Ю.В. krabatua@gmail.com
050 972 36 27
Кафедра графічного та комп’ютерного моделювання К.т.н., доц. Сергієнко О.В. Sergienko.o.v@gmail.com
050 932 24 17

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОЗНАВСТВА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ Д.т.н., проф. Соколов В.І. Visokolov1962@gmail.com
050 811 52 65
Кафедра двигунів внутрішнього згоряння і машинознавства Д.т.н., проф. Носко П.Л. nosko_p@mail.ru
050 184 76 84
Кафедра легкої і харчової промисловості Д.т.н., проф. Дейнека І.Г. ea-maznev@yandex.ua
050 166 74 49
Кафедра гідрогазодинаміки Д.т.н., проф. Осенін Ю.І. osenin@ukr.net
050 254 22 85
Кафедра метрології та приладів Д.т.н., проф. Шведчікова І.О. snu2008@mail.ru
050 971 25 74
Кафедра машинобудування, верстатів та інструментів Д.т.н., проф. Соколов В.І. Visokolov1962@gmail.com
050 811 52 65
Кафедра фізики та електроніки К.фіз-мат.н., доц. Черніков М.Г. Chernikov_N_G@ukr.net
066 460 84 24
Кафедра підйомно-транспортної техніки К.т.н., проф. Бойко Г.О. ednil-uni@ukr.net
050 328 80 78
Кафедра електромеханіки К.т.н., доц. Філімоненко Н.М. kostiantyn.kun@gmail.com 095 898 42 94
Кафедра ливарного виробництва та зварювання К.т.н., доц. Жидков А.Б. abzhidkov@mail.ru
095 521 67 76

ФІЛОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ К.пед.н., доц. Крсек О.Є. myberry@mail.ru
099 342 82 29
Кафедра педагогіки Д.пед.н., проф. Шевченко Г.П. shevchencko.gala@yandex.ua
050 608 85 96
Кафедра англійської мови К.пед.н., доц. Крсек О.Є. myberry@mail.ru
099 342 82 29
Кафедра практики іноземних мов К.пед.н., доц. Шабінський М.Є. nchabinski@yahoo.fr
050 987 52 39
Кафедра теорії та практики перекладу германських та романських мов К.пед.н.,доц. Бурцева І.І. iryna.burtseva@gmail.com
095 290 66 50
Кафедра української мови та літератури К.філол.н., доц. Міняйло Р.В. roman298@gmail.com
050 535 84 42

МІЖНАРОДНИЙ ФАКУЛЬТЕТ К.фіз.-мат. н., доц. Харченко Є.І. Kharchenko_ei@mail.ru
095 519 39 59
Кафедра загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін Д.п.н., проф. Вакуленко В.М. vakylen_1@mail.ru
050 539 58 91
Кафедра іноземних мов К.п.н., доц. Крамаренко М.Л. docmargarita@gmail.com
066 461 04 64

8. Завідуючим кафедрами з використанням наявних засобів комунікацій (e-mail, сайти кафедр, соціальні мережі, телефонограми тощо) довести до відома викладачів і студентів своїх напрямків підготовки інформацію щодо роботи за дистанційною формою навчання з 01.09.2014р. – моменту переведення освітньої діяльності Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля до м. Сєвєродонецьк Луганської області (накази № 25 від 29.08.2014р. та №26 від 03.09.2014р.) до сьогоднішнього дня (накази № 29 від 18.09.2014р., №32 від 23.09.2014р. та №36 від 01.10.2014р.).
9. Керівнику оперативного центру управління та інформаційного забезпечення проф. Поркуян О.В.:
9.1. Забезпечити супроводження освітньої діяльності за дистанційною формою навчання відповідно функцій, наданих наказом № 26 від 03.09.2014р.
9.2. Ознайомити з цим наказом під розпис або через персональні e-mail-адреси керівників усіх рівнів та розмістити на сайті Університету;
10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора Марченка Д.М. та проректора Бузько І.Р.

Ректор О.Л. Голубенко