ОГОЛОШЕННЯ


23 грудня в 11-00 в аудиторії 227 Головного корпусу Технологічного інституту СНУ ім. В.Даля
(пр-т Радянський, 59-а) відбудеться захист кандидатської дисертації здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів Тихомирової Тетяни Сергіївни

за темою «Розробка та дослідження тришарових покрить з полімерних матеріалів для антикорозійного захисту зовнішньої поверхні магістральних газопроводів»

(науковий керівник – к.т.н., доц. Рассоха О.М.)