Наука

24 березня 2010 року згідно з постановою Кабінету Міністрів України Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля надано статус національного самоврядного (автономного) дослідницького вищого навчального закладу.

Наукова діяльність – другий критерій ( перший – якість освіти ) рейтингової світової оцінки вищих навчальних закладів.

Світовий досвід свідчить, що університети забезпечують:

1. Проведення власними силами вагомих наукових фундаментальних досліджень і прикладних розробок.

2. Масштабну систему підготовки наукових кадрів.

3. Широкий спектр спеціальностей і спеціалізації підготовки фахівців.

4. Високий професійний рівень викладачів.

5. Високий рівень інформаційної відкритості та інтеграції в міжнародну систему науки і освіти.

6. Формування навколо університету особливого інтелектуально-наповненого інноваційного середовища.