Наукові конференції

Наукові конференції Технологічного інституту СНУ ім. В. Даля

“Технологія”

“Болонський процес”

“Майбутній науковець”