Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ до СНУ ім. В. Даля в 2015 році [ЗАВАНТАЖИТИ].

Додаток 1: Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання [ЗАВАНТАЖИТИ].

Додаток 3: Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на третій курс осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, для здобуття ОКР бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки [ЗАВАНТАЖИТИ].

Додаток 4: Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули ОКР бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю [ЗАВАНТАЖИТИ].

Додаток 5: Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти [ЗАВАНТАЖИТИ].

Додаток 6: Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, за якими додаються конкурсні бали за сьогорічні підготовчі курси у СНУ ім. В. Даля [ЗАВАНТАЖИТИ].

Додаток 7: Вага бала за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів СНУ ім. В. Даля [ЗАВАНТАЖИТИ].