Підготовчі курси

Для школярів та осіб з повною загальною середньою освітою в Технологічному інституті Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк) проводяться курси довузівської підготовки з таких дисциплін:

– українська мова та література

– математика

– хімія

– фізика

Курси функціонують за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

– денна форма навчання передбачає заняття з кожної дисципліни за 56-годинною програмою. Заняття на курсах проводяться в позаурочний час;

-заочна форма передбачає виконання завдань контрольних робіт протягом навчального року та інтенсивну підготовку безпосередньо перед вступними екзаменами. Інтенсивна підготовка проводиться після закінчення випускних екзаменів у загальноосвітніх школах у кінці червня – на початку липня.

Консультації за заочною формою навчання здійснюються в позаурочний час за розкладом викладача. Для молоді, яка проживає за межами міста або для тих, хто з певних причин не може відвідувати заняття інших форм навчання, можлива дистанційна форма навчання з одержанням завдань і результатів перевірки через сайт інстититуту або поштою.

Програми дисциплін розроблені відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання.

Заняття проводять висококваліфіковані викладачі інституту.

Підготовка та систематизація знань, отриманих на курсах, надасть можливість вдалого вступу до вищих навчальних закладів та успішного продовження навчання.

Початок навчання по мірі комплектації груп з жовтня по лютий. Кількість слухачів у групі 12-15, вартість – 296 гривень за одну дисципліну на умовах передоплати.

Рівень знань та вмінь слухачів курсів оцінюється підсумковим контролем у формі тестування.

Слухачам підготовчих курсів надається до 20 балів та інші пільги при вступі до Технологічного інституту СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк).

Адреса курсів: м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 41 (навчальний корпус), к. 209. т. 2-89-90. Email: pk@sti.lg.ua


Керівник курсів: Пустоварова Олена Олександрівна