Напрями підготовки

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей),
за якими оголошується прийом на навчання

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр :

6.030504 Економіка підприємства

6.030509Облік і аудит (заочна форма навчання)

6.051301Хімічна технологія

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

6.050503 Машинобудування

6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

6.050902 Радіоелектронні апарати

6.050102 Комп’ютерна інженерія

6.050802 Електронні пристрої та системи

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст :

7.05130102 Хімічні технології органічних речовин

7.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин

7.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

7.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

7.03050401 Економіка підприємства

7.03050901 Облік і аудит (заочна форма навчання)

7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

7.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

7.05010202 Системне програмування

7.05080201 Електронні прилади та пристрої

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр :

8.05130102 Хімічні технології органічних речовин

8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин

8.05130105 Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

8.05010202 Системне програмування

Аспірантура діє за напрямами :

02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук

05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

05.13.03 Системи та процеси керування

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

05.13.07 Автоматизація процесів керування

05.17.01 Технологія неорганічних речовин

05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу

05.17.14 Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)