Наукові періодичні видання Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля

Назва журналу та збірника

Реєстраційне

свідоцтво

Постанова Президії ВАК

Об’ява у

Бюлетені

ISSN

Заявка в

SCOPUS

1.

«Вісник Східноукраїнського національного

університету імені Володимира Даля»

 • технічні науки,
 • економічні науки,
 • історичні науки,
 • хімічні науки,
 • фізико-математичні науки
 • КВ № 1567-4079 ПР

  від 18.08.2009р.

  №1-05/1 від 10.02.2010р.

  №1-05/1 від 10.02.2010р.

  №1-05/3 від 14.05.2010р.

  №3, 2010р.

  №3, 2010р.

  №5, 2010р.

  №1998-7927 +
  2.

  «Духовність особистості: методологія,

  теорія і практика»

  КВ №9008

  від 28.07.2004р.

  №1-05/3 від 08.07.2009р.

  №8, 2009р.

  3.

  «Історичні записки: збірник наукових

  праць»

  КВ №8312

  від 14.01.2004р.

  №1-05/4 від 14.10.2009р.

  №11, 2009р.

  4.

  «Соціологічні дослідження»

  КВ №15359-3931Р

  від 05.06.2009р.

  №1-05/4 від 14.10.2009р.

  №11, 2009р.

  5.

  «Філософські дослідження»

  КВ №8465

  від 25.03.2004р.

  №1-05/4

  від 14.10.2009р.

  №11, 2009р.

  №2218-3124

  +

  6.

  «Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: збірник наукових праць»

  КВ №15360-3932Р

  від 05.06.2009р.

  №1-05/6 від 16.12.2009р.

  №1, 2010р.

  №2218-1806

  7.

  «Економіка. Менеджмент.

  Підприємництво»

  КВ №15363-3935Р

  від 05.06.2009р.

  №1-05/6 від 16.12.2009р.

  №1, 2010р.

  №2218-4813

  +

  8.

  «Управління проектами та розвиток

  виробництва»

 • технічні науки,
 • економічні науки
 • КВ №15582-4054Р

  від 05.06.2009р.

  №1-05/5

  від 01.07.2010р.

  №1-05/6

  від 16.12.2009р.

  №1, 2010р.

  9.

  «Актуальні проблеми права: теорія

  і практика»

  КВ №15362-3934Р

  від 05.06.2009р

  №1-05/3 від 14.05.2010р.

  №5, 2010р.

  +

  10.

  «Теоретичні і прикладні проблеми

  психології»

  КВ №15358-3930Р

  від 05.06.2009р

  №1-05/4 від 26.05.2010р.

  №6, 2010р.

  №2219-2654

  +

  11.

  «Маркетинг: теорія і практика»

  КВ №15361-3933Р

  від 05.06.2009р

  №1-05/2 від 10.03.2010р.

  №4, 2010р.

  12.

  «Інформаційна безпека»

  КВ №15063-3635Р

  від 05.03.2009р

  №1-05/3 від 14.05.2010р.

  №5, 2010р.