Журнали України в міжнародній базі даних SCOPUS

Що таке SCOPUS?

Індексація українських часописів у SCOPUS

Станом на 2010 р. у SCOPUS проіндексовано зміст 35 українських журналів (в тому числі, індексуються поточні випуски 20 назв українських журналів, що відмічені світлим кольором у таблиці нижче) та 1 збірник матеріалів конференції:

Українські видання у SCOPUS
Оригінальна назва
Англомовна назва
Видавець
Роки покриття
h-індекс 2007 згідно даних SJR[5]
15-а Міжнародна Кримська конференція «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо’2005). Севастополь, 12–16 вересня 2005 р. 2005 15th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, CriMiCo’2005 — Conference Proceedings видавництво «Вебер» 2005
Автоматическая сварка Avtomaticheskaya Svarka Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України 1975–1986, 1988, 2001–2005 2
Вестник зоологии Vestnik Zoologii Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України з 2009
Журнал вушних, носових і горлових хвороб Zhurnal Ushnykh Nosovykh i Gorlovykh Boleznei Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка АМН України 1964–1993, 1996–1999
Журнал фізичних досліджень Journal of Physical Studies Львівський національний університет імені Івана Франка з 2004 3
Известия высших учебных заведений «Радиоэлектроника» Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenij. Radioelektronika, Radioelectronics and Communications Systems Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» 1970–1983, 1991–1999, 2001–2004 1984-1989, з 2005 1
Кибернетика и системный анализ Kibernetika i Sistemnyj Analiz Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 1992–1993, 2000–2005 4
Клінічна хірургія Klinicheskaia khirurgiia, Klinichna khirurhiia (2002–2005) Міністерство охорони здоров’я України, Наукове товариство хірургів України з 1965, 2002–2005 3
Лікарська справа Vrachebnoe Delo, Likarska sprava Міністерство охорони здоров’я України 1965–1969, 1971–1991, з 1992 4
Металлофизика и новейшие технологии Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН України з 1996 6
Металлургическая и горнорудная промышленность Metallurgicheskaya i Gornorudnaya Promyshlennost Міністерство промислової політики України, Національна металургійна академія України 1973, 2000–2005 2
Мікробіологічний журнал Mikrobiologicheskii Zhurnal (1973–1993) Mikrobiolohichnyi zhurnal Інститут мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України 1973–1993, 1965–1978, з 1993 4
Порошковая металлургия Poroshkovaya Metallurgiya Інститут проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України 1969–1970, 1973, 1991–1998, 2000–2005
Прикладная механика Prikladnaya Mekhanika Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України 1969–1971, 1973–1976, 1991–2005
Проблемы прочности Problemy Prochnosti Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка НАН України 1972–1988, 1991–1999, 2001–2004
Проблемы специальной электрометаллургии (сучасна назва Современная электрометаллургия) Problemy Spetsial’noj Electrometallugii Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України 2000–2005 1
Проблемы управления и информатики Problemy Upravleniya I Informatiki (Avtomatika) Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України 1995–2005
Сверхтвердые материалы Sverkhtverdye Materialy Інститут надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України 1991–1998, з 2000
Симетрія, інтегровність та геометрія: методи та застосування (SIGMA) Symmetry, Integrability and Geometry — Methods and Applications Відділ прикладних досліджень Інституту математики НАН України з 2007 1
Техническая диагностика и неразрушающий контроль Tekhnicheskaya Diagnostika i Nerazrushayushchij Kontrol Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України 2005 1
Украинский химический журнал Ukrainskij Khimicheskij Zhurnal Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. I. Вернадського НАН України 1972–1988, 1992–2005
Український біохімічний журнал Ukrains’kyi biokhimichnyi zhurnal, Ukrainskii Biokhimicheskii Zhurnal Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України 1965–1977, з 1978 6
Український історико-медичний журнал «Агапіт» Ahapit : ukrais’kyi istoryko-medychnyi zhurnal Національний музей медицини України 1995–1997
Український фізичний журнал Ukrainian Journal of Physics Інститут фізики НАН України з 2007 2
Управляющие системы и машины Upravlyayushchie Sistemy i Mashiny Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України 2001–2005 1
Фізика конденсованих систем Condensed Matter Physics Інститут фізики конденсованих систем НАН України з 2005 7
Фізико-хімічна механіка матеріалів Fiziko-Khimicheskaya Mekhanika Materialov Фізико-механічний інститут імені Г. В. Карпенка НАН України 1973, 1975–1976, 1991–1995, 2003–2005 4
Фізіологічний журнал Fiziolohichnyi zhurnal Інститут фізіології імені О. О. Богомольця НАН України 1965–1978, з 1994 5
Химия и технология воды Khimiya i Tekhnologiya Vody Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України 1991–1998, 2000–2005
Цитология и генетика Tsitologiya i Genetika Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України з 1973 7
Ядерна фізика та енергетика Nuclear Physics and Atomic Energy Інститут ядерних досліджень НАН України з 2007 0
Экспериментальная онкология Eksperimentalnaya Onkologiya Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України з 1984 11
Biopolymers and cell Biopolymers and cell Інститут молекулярної біології і генетики НАН України з 2009
Electronic Journal of Theoretical Physics Electronic Journal of Theoretical Physics Редакція журналу Electronic Journal of Theoretical Physics з 2008 2
Nonlinear Dynamics and Systems Theory Nonlinear Dynamics and Systems Theory InforMath Publishing Group (Інститут механіки імені С. П. Тимошенка НАН України та Curtin University of Technology) з 2008 2
Ukrainian Journal of Physical Optics Ukrainian Journal of Physical Optics Інститут фізичної оптики МОН України з 2008 2

Скачать(docx)