Кафедра загальної та фізичної хімії


ІСТОРІЯ

Завідувач кафедри
Заіка Раїса Григорівна
к.т.н, доц.

Кафедра загальної та фізичної хімії була створена в 1994 році в складі Технологічного інституту СНУ імені В. Даля на базі кафедр загальної хімії та фізичної хімії, які були створені у 1968 році у складі Рубіжанської філії Харьківського політехнічного інституту.

Основними завданнями кафедри є:

– надання студентам глибоких знань із загальноосвітніх та фундаментальних дисциплін;

– надання студентам знань і навичок щодо методів наукового експерименту та науково-дослідних робіт;

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

– Процеси піролізу в рідкому високотемпературному теплоносії;

– Фізико-хімічні дослідження властивостей розчинів та дисперсних систем;

– Структурна корозія металів в напруженому стані;

– Квантово-хімічні дослідження структури та властивостей неорганічних сполук;

Кафедра загальної та фізичної хімії здійснює навчальний процес на всіх факультетах інституту за програмами підготовки бакалаврів шести напрямів за денною та заочною формами навчання.

Навчальні лабораторії кафедри побудовані за предметним принципом: лабораторії загальної та неорганічної хімії; лабораторії аналітичної хімії (якісний і кількісний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу); лабораторії фізичної та колоїдної хімії; лабораторія корозії металів.

Навчальні плани напрямів підготовки фахівців передбачають вивчення наступних основних фундаментальних дисциплін:

– Загальна та неорганічна хімія

– Хімія з основами біогеохімії

– Хімія

– Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

– Фізична хімія

– Поверхневі явища та дисперсні системи

– Хімічний опір матеріалів та захист від корозії

– Реологія і інші.

На кафедрі створюються всі умови для успішного навчання студентів. Велика увага приділяється виховній роботі зі студентами.

У навчальному процесі кафедри зайняті висококваліфіковані викладачі, у тому числі 5 кандидатів наук, 3 магістра, які мають багаторічний досвід підготовки фахівців.

Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Заіка Р.Г.

Співробітники кафедри ЗФХ