Кафедра комп’ютерно – інтегрованих систем управління

ІСТОРІЯ

Завідувач кафедри
Стенцель Йосиф Іванович
д.т.н., професор.

Кафедра “Автоматизації технологічних процесів ” заснована у 1962 році як кафедра “Автоматизації хімічних виробництв”. Пiдготовка фахiвцiв за спецiальністю 7.092501 – “Автоматизоване управління технологічними процесами” почалась у 1994 р. Випуск фахiвцiв початий з 1994 року. Завідувач кафедрою Стенцель Йосип Іванович: доктор технічних наук, професор. Кафедра готує бакалаврів за напрямком 0925 – “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”; спеціалістів та магістрів за спеціальністю 092501 – “Автоматизоване управління технологічними процесами”. Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр. Форма навчання: денна та заочна. Фінансування: бюджетне і контрактне.

ДИСЦИПЛІНИ

• Теорія автоматичного керування;
• Технічні засоби автоматизації;
• Вимірювальні комплекси і системи;
• Системний аналіз складних систем управління;
• Ідентифікація і моделювання технологічних об’єктів;
• Метрологія , технологічні вимірювання і прилади;
• Автоматизація технологічних процесів;
• Основи комп’ютерно-інтегрованого управління;
• Програмно-технічні комплексі АСКТП;
• Автоматизація бізнес-процесів;
• Мікропроцесорні системи керування;
• Основи проектування систем автоматизації;
• Основи систем автоматизованого проектування;
• Технічне програмування АСКТП;
• Автоматизація технологічних процесів галузі;
• Інтелектуальні системи автоматизованих технологічних процесів;
• Проектування і монтаж автоматизованих систем керування;
• Системи автоматизованого проектування;
• Спеціальні засоби автоматизації;
• Системи автоматизованого проектування АСКТП;
• Теоретичне та експериментальне дослідження вимірювальних приладів;
• Методи сучасної теорії керування;
• Контроль та керування хіміко-технологічними процесами;
• Контроль та управління хіміко-технологічними процесами;
• Автоматизація виробничих процесів.​

Співробітники кафедри КІСУ