Кафедра математики, інформатики та фізики


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ:

Завідувач кафедри
Поркуян Ольга Вікторівна
д.т.н., професор.

Історія створення кафедри «Математики, інформатики та фізики» починається з 1977 року, бо основою сьогоднішньої кафедри можна вважати кафедру «Вищої математики», першим завідувачем якої був Георгій Миколайович Твердохлєбов – видатний організатор і педагог. В 2005 році кафедра дістала назву – «Вищої і прикладної математики», приєднавши кафедру «Компютерних і інформаційних технологій». Після приєднання кафедри фізики, з 2014 року, кафедра називається «Математики, інформатики та фізики».

За свою історію кафедра постійно розвивалася відповідно до часу – змінилися спеціальності, учбові плани і цілі дисципліни, форми навчання. Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальної роботи на всіх факультетах інституту і приймає участь у підготовці спеціалістів за 13 спеціальностями денної та заочної форм навчання.

НАУКОВИЙ НАПРЯМ

Основний науковий напрям діяльності кафедри – «Моделювання, контроль і управління в умовах неповної інформації»

ДИСЦИПЛІНИ

• Вища математика (напрям 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”)

• Вища математика (напрям 6.050902 „Радіоелектронні апарати”)

• Вища математика (напрям 6.050202 „Автоматизоване управління технологічними процесами”)

• Вища математика (напрям 6.051301 „Хімічна технологія”)

• Вища математика (напрям 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування”)

• Вища математика (напрям 6.030509 „Облік та аудит”)

• Математика (напрям 6.050503 „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”)

• Математика для економистів (вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика)(напрям 6.030504 „Економіка підприємства”)

• Теорія імовірностей та математична статистика( напрям 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”)

• Теорія імовірностей ( напрям 6.030509 „Облік та аудит”)

• Дискретна математика( напрям 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”)

• Комп’ютерні технології та програмування( напрям 6.050202 „Автоматизоване управління технологічними процесами”)

• Числові методи ( напрям 6.050202 „Автоматизоване управління технологічними процесами”)

• Інформатика (напрям 6.050503 „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”)

• Економічна інформатика (напрям 6.030504 „Економіка підприємства”)

• Економічна інформатика( напрям 6.030509 „Облік та аудит”)

• Інформаційні системи і технології на підприємствах (напрям 6.030504 „Економіка підприємства”)

• Комп’ютерні технології в економічних розрахунках (напрям 6.030504 „Економіка підприємства”)

• Комп’ютерно – програмні засоби в інженерії ( напрям 6.050902 „Радіоелектронні апарати”)

• Обчислювальна математика та програмування ( напрям 6.051301 „Хімічна технологія”)

• Інформатика і системологія ( напрям 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування”)

• Алгоритми та методи обчислень ( напрям 6.050102 „Комп’ютерна інженерія”)

• Інформаційні технології ( напрям 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та сбалансоване природокористування”)

• Методологія та організація наукових досліджень (магістри спец. „Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”, магістри спец. „Автоматизоване управління технологічними процесами”, магістри спец. „Комп’ютерні системи та мережі”, „Системне програмування”)

• Моделювання складних систем ( магістри спец. „Автоматизоване управління технологічними процесами”)

Співробітники кафедри МіФ