Кафедра електронних апаратів


Завідуючий кафедрою
Смолій Вікторія Миколаївна
Професор

ІСТОРІЯ

Кафедра електронних апаратів заснована у 1984 році як кафедра конструювання та виробництва електронно-обчислювальної апаратури у зв’зку з організацією Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів та систем Харьківського інституту радіоелектроніки (наказ Мінвуза УРСР № 212 від 28.06.84 р.). Підготовку спеціалістів по спеціальності “Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури” розпочато з 1977 р. в складі кафедри автоматизації хімічних виробництв і обчислювальної техніки Рубіжанської філії Ворошиловградського машинобудівного інституту. З 1987 р. кафедра веде підготовку спеціалістів по денній формі навчання. З 1993 р. кафедра знаходиться у складі Сєвєродонецького технологічного інституту. З введенням в дію нових найменувань спеціальностей в 1999 р. кафедра змінила свою назву на кафедру електронних апаратів.

У 1993р. кафедрі рішенням колегії Міністерства освіти від 23.06.93р. (протокол №13/2) надано право на здійснення освітньої діяльності за ІV рівнем акредитації по спеціальності 8.091001 “Виробництво електронних засобів”

У 1999 р. кафедра отримала ліцензію серії ВДП-ІV № 131403 видану 11.05.1999 р. державною акредитаційною комісією міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з спеціальності 7.091003 “Електронна побутова апаратура”.

З 1992 р. на базі Сєвєродонецького НВО “Імпульс” організована філія кафедри. Науковий напрям кафедри – “Дослідження та розробка комп’ютерних систем довільної структури” Підготовка фахівців спеціальності 8.091001 “Виробництво електронних засобів” ведеться на денній формі навчання.

Кафедра проводить підготовку фахівців зі ступеневою формою навчання:
1 ступінь “бакалавр” зі строком навчання 4 роки;
2 ступінь “спеціаліст” зі строком навчання 1 рік;
3 ступінь “магістр” зі строком навчання 1 рік;
Підготовка фахівців спеціальності 7.091003“ Електронна побутова апаратура” ведеться на денній формі навчання та заочній. Кафедра проводить підготовку фахівців зі ступеневою формою навчання:
1 ступінь “бакалавр” зі строком навчання 4 роки;
2 ступінь “спеціаліст” зі строком навчання 1 рік;

ДИСЦИПЛІНИ

• Автоматизація проектування електронної апаратури
• Аналогова та цифрова електроніка
• Безпека життєдіяльності
• Діагностика, ремонт та регулювання побутової електронної апаратури (ПЕА)
• Електромагнітна сумісність в електронній апаратурі
• Електронні засоби комп’ютерних мереж
• Захист та випробовування електронних апаратів
• Конструювання електронних засобів
• Конструювання ПЕА
• Математичні основи конструкторського проектування
• Матеріали електронних апаратів
• Методологія та організація наукових досліджень
• Моделювання і управління в виробництві електронної апаратури
• Надійність, контроль та діагностика електронної апаратури
• Основи виробництва електронних апаратів
• Основи екології
• Основи електроакустики
• Основи конструювання електронних обчислювальних засобів (ЕОЗ)
• Основи конструювання електронних обчислювальних машин (ЕОМ)
• Основи конструювання ПЕА
• Основи метрології, взаємозамінності та стандартизації
• Основи побудови та застосування ПЕА
• Основи радіоелектроніки
• Основи телебачення та телевізійні системи
• Основи технології електронної апаратури
• Охорона праці
• Системи комп’ютерної графіки
• Системи моделювання технічних об’єктів
• Теорія прийняття і оптимізації проектно-конструкторських рішень
• Технічна електродинаміка
• Технологія і конструювання мікросхем і мікро збірок
• Технологія та автоматизація виробництва електронної апаратури
• Фізико-теоретичні основи конструювання
• Цивільна оборона.​

Співробітники кафедри ЕА