Кафедра гуманітарних наук та української мови


ІСТОРІЯ

Заведующий кафедрой
Ополонин Анатолий Михайлович,
к.ф.н., доцент.

Кафедра „Гуманітарних наук і української мови” створена в 1997 році рішенням Вченої Ради СТІ СУНУ є по суті кафедрою теоретичних основ гуманітарного циклу, на якій зосереджені ключові навчальні дисципліни, такі як: філософія, політологія, правознавство, історія України, українська й зарубіжна культура, етика і естетика, логіка, релігієзнавство, соціологія та інші. Завідувач кафедрою – Ополонін Анатолій Михайлович, к.ф.н., доцент.

Об’єднуючи у своїй діяльності традиції і новаторство, кафедра прагне закласти сучасний фундамент загальної гуманітарної підготовки технологів, механіків, фахівців факультету КІ, від знань яких залежить майбутнє вітчизняної промисловості. На рішення цього завдання і націлена навчальна, методична, науково-дослідна діяльність колективу кафедри.

Слід зазначити, що на кафедрі проводиться активна наукова діяльність.

ДИСЦИПЛІНИ

• Іноземна мова (за професійним спрямуванням).
• Історія світової цивілізації.
• Інтелектуальна власність.
• Історія України.
• Англійська мова (за професійним спрямуванням).
• Господарське право.
• Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням).
• Етика та естетика.
• Логіка.
• Міжнародна економіка.
• Педагогіка.
• Політологія.
• Психологія.
• Релігієзнавство.
• Соціологія.
• Українська мова (за професійним спрямуванням).
• Фізичне виховання.
• Філософія (етика, естетика, релігієзнавство, логіка).
• Філософія.
• Фінансове право.

Аналітична записка за матеріалами соціологічного дослідження процесу адаптації першокурсників до навчання на денному відділенні ТІ СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк) у 2009 році:

Завантажити

Співробітники кафедри ГСН