XVIII Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія – 2015»


17-18 квітня 2015 р. в Технологічному інституті СНУ ім. В. Даля відбулася XVIII
Міжнародна науково-технічна конференція «Технологія – 2015». Співорганізаторами
конференції є Білоруський державний технологічний університет, Сєвєродонецька
міська рада, ПрАТ „СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ АЗОТ”, ПрАТ „ХІМПРОЕКТ” (м. Сєвєродонецьк), ПрАТ «Лисичанська нафтова інвестиційна компанія».

Мета конференції–обговорення актуальних питань енерго- та ресурсозбереження,
екології, вдосконалення хімічних і комп’ютерних технологій; впровадження сучасних
інноваційних розробок у виробництво, управління та освіту; обмін інформацією про
нові науково-технічні досягнення.

На конференції було представлено 155 наукових робіт. Учасниками конференції стали
понад 175 молодих науковців України, Росії, Білорусі, Казахстану.

Кращі роботи, що обговорювались на засіданнях 8 секцій, відзначені дипломами І та
ІІ ступенів. Серед переможців ми вітаємо студентів Технологічного інституту:

Луговськой А. І., ст.гр. ТОР-10мд; Попович О. М. аспірант; Рісухіна Д. В. ст. гр.
КІ-11д; IjagbujiA. A. аспірант; Брудков А.В. ст. гр. ОХП-10мд; Philips T.C.
ст.гр.ТОР-10мд.

Вадим Тарасов