V Всеукраїнська науково-практична конференція «Електронні пристрої та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку»


30-31 жовтня 2015 в СНУ ім. В. Даля на факультеті інформаційних технологій та електроніки відбулася V Всеукраїнська науково-практична конференція «Електронні пристрої та системи. Проблеми створення. Перспективи розвитку.»

Організатором заходу виступила кафедра електронних апаратів.
Великий інтерес учасників конференції викликали доповіді Варченка Д.Р. «Дослідження та застосування D-схем (непреревно-детермінованих) для моделювання складних систем у радіоелектроніці.» та Єльнікової Ю.В «Дослідження та застосування F -схем для моделювання складних систем у радіоелектроніці». На конференції були представлені 64 наукові роботи студентів та науковців СНУ ім. В. Даля, ЛОМАНУМ, Харківського національного університету радіоелектроніки та ін.
Всього у роботі конференції взяли участь 84 науковці. У рамках наукового заходу було заслухано та обговорено 25 доповідей.
Автори кращих доповідей відмічені дипломами, а їх роботи рекомендовані до публікації в «Віснику Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля».
За результатами конференції видано збірник тез наукових доповідей та повідомлень.