Історія Технологічного інституту

Історія Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) тісно пов’язана з розвитком промисловості в регіоні.

Архівні матеріали підприємств свідчать про те, що більшість інженерних і керівних посад у 50-х роках ХХ ст. обіймали спеціалісти із середньою спеціальною освітою. Для вирішення кадрової проблеми у 1957 році в м. Сєвєродонецьку Харківським політехнічним інститутом були сформовані групи студентів, навчання яких здійснювалось за заочною формою. В подальшому на цій базі був заснований спочатку опорний пункт, а потім навчально-консультаційний пункт Українського заочного політехнічного інституту.

Для проведення занять на старших курсах використовували будівлі Рубіжанського індустріального технікума. З урахуванням теріторіального розташування навчальних приміщень навчально-консультаційного пункту, що вже два роки готував фахівців з вищою освітою у м.Сєвєродонецьк, у 1959 році був створений Рубіжанський загальнотехнічний факультет ХПІ, а у 1963 році – Рубіжанський філіал Харківського політехнічного інституту.

На початок 1968 року Рубіжанський філіал структурно складався з двох факультетів: хімічного – у м. Рубіжному та загальнотехнічного – у м. Сєвєродонецьку. В подальшому на базі загальнотехнічного факультету було створено два факультети: загальнотехнічний у м. Сєвєродонецьку та заочний у м. Рубіжному.

У 1973 році загальнотехнічний факультет у м. Сєвєродонецьку був перейменований у вечірній факультет.

На початок 1974 року на вечірньому факультеті у Сєвєродонецьку підготовка фахівців з вищою освітою здійснювалась за спеціальностями 0516 Машини і апарати хімічних виробництв, 0639 Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, 0803 Технологія органічних речовин, 0807 Технологія основного органічного та нафтохімічного синтезу.

Починаючи з 1977 року на вечірньому факультеті у Сєвєродонецьку розпочалася підготовка фахівців за спеціальністю 0648 Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури, а з 01 вересня 1980 року вечірній факультет забезпечує навчання за спеціальністю 0608 Електронно-обчислювальні машини.

У 1984 році студенти таких спеціальностей вечірнього факультету як 0648 Конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури та 0608 Електронно-обчислювальні машини були переведені на навчання до Харківського інституту радіоелектроніки. Такі дії привели до створення розташованого у Сєвєродонецьку факультету обчислювальних комплексів та систем Харківського інституту радіоелектроніки. Постановою Кабінету Міністрів України №339 від 08 травня 1993 року був створений Східноукраїнський державний університет: “Створити Східноукраїнський державний університет на базі Луганського машинобудівного інституту, Рубіжанського філіалу Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту, Сєвєродонецького факультету обчислювальних комплексів і систем Харківського інституту радіоелектроніки, Луганського машинобудівного коледжу, Луганського промислово-економічного технікуму, Сєвєродонецького хіміко-механічного технікуму”. У наказі № 207 від 17 червня 1993 року визначено: “Об’єднати з 1 липня 1993 року Рубіжанський філіал Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту і Сєвєродонецький факультет обчислювальних комплексів та систем Харківського інституту радіоелектроніки в Сєвєродонецький філіал Східноукраїнського державного університету”.

У 1994 році за рішенням Східноукраїнського державного університету на базі Сєвєродонецького філіалу Східноукраїнського державного університету був створений Сєвєродонецький технологічний інститут (СТІ).

Наказом № 505 від 30.10.2000р. Міністерства освіти і науки України Східноукраїнському державному університету наданий статус національного.

Наказом № 807 від 25.12.2001р. Міністерства освіти і науки України Східноукраїнському національному університету надане ім’я Володимира Даля.

Наказом № 152 від 23.02.2007р. Міністерства освіти і науки України Сєвєродонецький технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля перейменований у Технологічний інститут Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк).

Технологічний інститут СНУ ім. В.Даля здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів. На даний час на підставі ліцензії АВ № 395895 та сертифіката про акредитацію РД- IV № 132626, наданим СНУ ім. В. Даля з 12 спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців, 9 акредитовано за IV рівнем, останні – за III рівнем акредитації.

Постановою Кабінету Міністрів України 24 березня 2010 року Східноукраїнському національному університету імені Володимира Даля надано статус національного самоврядного (автономного) дослідницького вищого навчального закладу.