Контакти

Інформація для зв’язку: Головний корпус, пр. Радянський, 59-а, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., 93400
Тел./факс (06452) 4-03-42 , Е-mail: sti@sti.lg.ua

ДИРЕКТОРАТ

Поркуян Ольга Вікторівна Директор 4-03-42
Пшенична Ольга Павлівна Секретар 4-03-42
Брежнєв Олександр Михайлович Заст. директора НМР 4-40-97
Скурідін Андрій Вікторович Заст. директора АГР 2-90-12
Кудрявцев Сергій Олександрович Відповідальний за наукову діяльність 2-88-14
Шляхова Тамара Василівна Вчений секретар 2-89-83

ВІДДІЛ ДОКУМЕНТООБІГУ

Сита Ірина Іванівна Начальник 4-41-18
Пояркова Лідія Іванівна Архіваріус 4-41-18

БУХГАЛТЕРІЯ

Клименко Тетяна Анатоліївна Головний бухгалтер 70-25-23
Стафєєв Олександр Дмитрович Заст. головного бухгалтера 4-40-24
Мельник Інна Миколаївна Заст. головного бухгалтера 4-40-24
Іванова Ніна Василівна Провідний бухгалтер 4-40-48
Полосухіна Надія Федорівна Бухгалтер 4-40-48
Васильчук Світлана Олександрівна Бухгалтер 4-40-48
Киричук Ірина Євгенівна Бухгалтер 4-40-48
Тороп Світлана Вікторівна Бухгалтер 4-40-48
Сатишева Людмила Іванівна Провідний економіст 4-40-48
Журавльова Ірина Вікторівна Економіст 4-40-48

ВІДДІЛ КАДРІВ

Літвінова Лариса Миколаївна Начальник 70-24-77
Шуліка Світлана Володимирівна Інспектор 70-24-77
Коваленко Валентина Олексіївна Ст.інспектор 2 відділу 70-24-77

ЮРИСКОНСУЛЬТ

Меркур’єв Андрій Володимирович Провідний юрисконкульт 4-41-18

БІБЛІОТЕКА

Гончарова Людмила Григорівна Зав. бібліотекою 2-89-87
Малієва Олена Миколаївна Провідний бібліотекар 2-89-87
Клименко Наталія Сергіївна Бібліотекар 2-89-87
Булигіна Ніна Іванівна Бібліотекар 2-89-87

НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

Нескородєва Ніна Миколаївна Начальник 2-89-74
Зав. виробничої практики 4-41-18
Зотова Лариса Миколаївна Методист 2-89-74
Бикова Олена Сергіївна Методист 2-89-74
Фільчакова Ірина Вікторівна Диспетчер 2-89-74

АГВ

Власова Марія Іванівна Комендант навчального корпусу 2-76-09
Резнікова Тетяна Павлівна Комендант головного корпусу, зав господарством 2-90-12
Стародубцева Інна Вікторівна Комендант лабор. корпусу 2-89-92
Тороповський Віталій Сергійович Інженер з ПБ 2-90-12
Гуртяк Олександр Іванович Інженер 2-90-12
Сабурова Наталія Олександрівна Зав. гуртожитком 70-35-13
Бородавко Надія Петрівна Ст. інспектор 1 відділу 2-78-05
Хорунжа Любов Тимофіївна Інженер з ОП і ТБ 2-78-05

МІЖКАФЕДРАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Кравцов Олександр Іванович Начальник 2-89-83

ВІДБІРКОВА КОМІСІЯ

Антонова Галина Альбертівна Відповідальний. секретар 2-89-90
Кардашук Володомир Сергійович Зам. відповідального секретаря 2-89-90

ВАХТА

Головний корпус (Радянський пр., 59-а)   4-00-34
Навчальний корпус (вул. Донецька, 41)   2-89-93
Лабораторний корпус (вул. Донецька, 41)   2-89-92

ФАКУЛЬТЕТ ХІМІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ДЕКАНАТ

Заіка Раїса Григорівна Декан 2-89-96,

2-90-14

Єлісєєв Петро Йосифович Заст. декана 2-90-14
Мандриченко Олена Іванівна Секретар 2-90-14

Кафедра технології органічних речовин, палива та полімерів (ТОРПП)

Глікін Марат Аронович Зав. кафедрою 2-88-14
Мамедов Борис Борисович Доцент 2-88-14
Семенюк Тетяна Миколаївна Доцент 2-88-14
Ботвина Олена Іванівна Зав. лабораторією 2-88-14

Кафедра технології неорганічних речовин та екології (ТНРЕ)

Суворін Олександр Вікторович Зав. кафедрою 2-89-82
Скарга Вікторія Вікторівна Зав. лабораторією 2-89-82

Кафедра економіки підприємств (ЕП)

Маслош Ольга Володиміровна В.о.зав.кафедрою 2-89-98
Турчаніна Олександра Євгенівна Інженер 2-89-98

Кафедра загальної та фізичної хімії (ОФХ)

Заіка Раїса Григорівна Зав. кафедрою 2-89-95
Полякова Олена Анатоліївна Зав.лабораторією 2-95-95

Кафедра обладнання хімічних підприємств (ОХП)

Архипов Олександр Геннадійович Зав. кафедрою 5-48-02
Куниця Тетяна Павлівна Зав.лабораторією 5-48-02

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЕКАНАТ

Барбарук Віктор Миколайович Декан 2-88-16
Банда Софія Іванівна Секретар 2-89-88

Кафедра комп’ютерної інженерії (КІ)

Рязанцев Олександр Іванович Зав. кафедрою 2-89-97
Зайцев Олег Євгенович Зав.лабораторією 2-89-97
Мизникова Євгенія Олександрівна Секретарь 2-89-97

Кафедра електронних апаратів (ЕА)

Смолій Вікторія Миколаївна Зав. кафедрою 2-90-23
Лома Віктор Іванович Зав.лабораторією 2-90-23

Кафедра комп’ютерно-інтегрованих систем управління (КІСУ)

Стенцель Йосиф Иванович, профессор Зав. кафедрою 2-90-13
Замошникова Марина Миколаївна Інженер 2-90-13

Кафедра вищої та прикладної математики (ВПМ)

Поркуян Ольга Вікторівна, профессор Зав. кафедрою 2-89-86
Лигіна Лілія Анатоліївна Зав.лабораторією 2-89-86

Кафедра гуманитарних та соціальних наук

Ополонін Анатолій Михайлович Зав. кафедрою 2-89-81
Кобзарь Марина Вікторівна Старший лаборант 2-89-81